Posted in Ֆիզիկոս-Աստղագետ

Դաս 1 Ֆիզիկոս-ատղագետ

  1. Ինչպես առաջացավ աստղագիտությունը:
    Աստղագիտությունը առաջացել է առօրյա լուծելու համար։ Անծայրածիր տափաստաներում քոչվոր ցեղերը բաց ծովում, նավարկողը տարածության մեջ կողմորոշվելու էր որպես հուսալի ուղեցույց, ընտրել են արեգակը, լուսինը, աստղերը, հորիզոնի կողմը։
  2. Ինչ է ուսումնասիրում աստղագիտությունը:
    Ատղագիտությունը գիտություն է տիեզերքի, երկրի մարմինի և նրանց հետ կապված երևությների մասին։
  3. Հնագույն աստղագիտության պատմությունը:

Հին ժամանակ աստղերին կարողանում էին տեսնել միայն քարահունջներից։ Դրանց վար կար ծակեր որորնցով էլ կարողանում էին տեսնել աստղերին։